Friday, January 27, 2012

"1 Mahinay Tak Kitabain Parhnay Se Behtar Hai"

1 Danishwar Ka Qol Hai K,

""1 Aqal'Mand Se Kuch Dair Baat Karna,
1 Mahinay Tak Kitabain Parhnay Se Behtar Hai""

0 comments:

Post a Comment

 

©2009 URDU SMS MARKAZ | by TNB